Kreditorforeningen Øst

Kreditorforeningen Øst

En trykksak trenger nødvendigvis ikke være A4 eller A5. Kreditorforeningen Øst har valgt en kvadratisk løsning på de fleste trykksakene.